Rola prężności dla zachowań i przeżyć w pracy zawodowej funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

37,80 

Małgorzata Anna Basińska
Anna Kornetowska

Bydgoszcz 2023
ISBN 978-83-8018-545-6
ISBN 978-83-8018-546-3 (e-book)
s. 184, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Celem głównym prezentowanej pracy było sprawdzenie charakteru związków pomiędzy posiadanymi przez funkcjonariuszy PSP zasobami podmiotowymi, takimi jak prężność (rozumiana jako cecha i proces) a typami funkcjonowania w pracy zawodowej. W relacji tej uwzględniona została także mediująca rola satysfakcji z pracy oraz moderująca rola zmiennych pośredniczących związanych ze służbą (stopień służbowy, staż służby). Kwerenda literatury wykazała, że dotychczas nie prowadzono badań w strukturach PSP nad przedstawionymi wyżej zagadnieniami. Badania zostały przeprowadzone po uprzednim uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i zrealizowano je w grupie strażaków na terenie całego kraju.

Opis

Myślę, że publikacja ta będzie wartościowa nie tylko dla badaczy i studentów studiów społecznych zainteresowanych tematyką psychologii pracy, ale również dla praktyków pracujących w dziesiątkach instytucji wspierających grupy zawodowe narażone na wypalenie zawodowe. (Z recenzji prof. dr hab. Marty Makary-Studzińskiej, UJ)

Wyniki badań prowadzą do pogłębienia wiedzy na temat roli prężności dla zachowań w pracy zawodowej funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i to stanowi niezaprzeczalną wartość monografii. (Z recenzji dr hab. Anny Andruszkiewicz, prof. CM UMK)

Dr hab. Małgorzata Anna Basińska, prof. UKW – specjalista psycholog kliniczny, superwizor psychologii klinicznej PTPK, kierownik Katedry Psychologii Klinicznej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Autorka czterech publikacji monograficznych z zakresu psychologii klinicznej i psychopatologii, redaktor naukowy pięciu monografii oraz autorka/współautorka około stu trzydziestu artykułów lub rozdziałów w książkach polsko- i anglojęzycznych. Zainteresowania zawodowe koncentrują się głównie wokół problemów psychologicznych chorych somatycznie, zdrowia psychicznego oraz diagnozy psychologicznej.

Dr Anna Kornetowska – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, starszy kapitan Państwowej Straży Pożarnej, od czternastu lat wojewódzki psycholog służby w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu. Nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi szkolenia z zakresu psychologii i interwencji kryzysowej oraz prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Autorka lub współautorka artykułów naukowych.