Mieszkanie. Problematyka prawna

37,80 

Marek Mrówczyński,
Katarzyna Rybarczyk (red.)

Bydgoszcz 2024
ISBN 978-83-8018-636-1
ISBN 978-83-8018-637-8 (e-book)
s. 220, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Mieszkanie — a tym bardziej własne mieszkanie — jest z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb ludzkich tak istotne, że można je uważać za znak i symbol życiowej stabilizacji. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych ma też swoje miejsce w Konstytucji RP. Stanowi to inspirację dla podjęcia analiz prawnych w odniesieniu do regulacji problematyki mieszkania, w tym lokalu mieszkalnego. Problematyka ta jest obszerna, a przy tym należy do kilku gałęzi prawa. W książce zamieszczono opracowania poświęcone rozważaniom z zakresu prawa: cywilnego, karnego, podatkowego, gospodarczego publicznego, administracyjnego, upadłościowego i sądowego postępowania egzekucyjnego, a także analizę odnoszącą się do rynku najmu lokali mieszkalnych.

Opis

Termin „mieszkanie” figurujący w tytule niniejszego opracowania należy rozumieć szeroko. Nie posiada on legalnej definicji. Warto mieć świadomość, że w niektórych jedynie miejscach tej pracy jego znaczenie pokrywa się ze znaczeniem równie często występującego w ustawodawstwie terminu „lokal mieszkalny” czy też „lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych”, lub „nieruchomość służąca zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych”. (…)

Spośród obszernej – jak powiedziano – problematyki redaktorzy dokonali wyboru zagadnień, kierując się w szczególności ich aktualnością. Jednocześnie uznali, że nie będą to ani zagadnienia związane z ogólnymi regulacjami odnoszącymi się do budownictwa, ani – z drugiej strony – kwestie o znacznym stopniu szczegółowości. Szczególne miejsce wśród rozważanej tu problematyki zajmują problemy prawne wiążące się z nabywaniem i zbywaniem lokali mieszkalnych. Niemniej w zakresie tej problematyki redaktorzy zrezygnowali z objęcia tym opracowaniem zagadnień kredytowania zakupu mieszkań. Ta problematyka jest obecnie przedmiotem m.in. unijnych postępowań sądowych i zakładając, że przedmiotem analiz powinien być możliwie najbardziej aktualny stan orzecznictwa, trzeba przyjąć, że właściwym rozwiązaniem byłoby poświęcenie tym kwestiom osobnego opracowania monograficznego w niedalekiej przyszłości. (…)

W opracowaniu uwzględniono stan prawny na 31 października 2023 roku.