Przemiany w popycie na pracę. Ujęcie przekrojowe

37,80 

Mirosław Geise
Bydgoszcz 2022
ISBN 978-83-8018-494-7
ISBN 978-83-8018-495-4 (e-book)
s. 220, oprawa miękka

Do kupienia też w wersji elektronicznej: ebook ibuk.pl

Opracowanie jest rzetelnym studium analitycznym na temat przemian w popycie na pracę w świecie i w Polsce, przygotowanym na podstawie licznych analiz i pogłębionych studiów literatury międzynarodowej. Kształtowanie się popytu na pracę nie jest jeszcze dobrze rozpoznane i wymaga szczegółowych badań. Autor podjął to wyzwanie właśnie w swojej monografii i przedstawił analizę przemian w popycie na pracę w różnych przekrojach przestrzennych i czasowych w ujęciu globalnym, w sześciu największych gospodarkach świata i w skali mikroekonomicznej.

Spis treści

Opis

Opracowanie jest rzetelnym studium analitycznym na temat przemian w popycie na pracę w świecie i w Polsce, przygotowanym na podstawie licznych analiz i pogłębionych studiów literatury międzynarodowej. Kształtowanie się popytu na pracę nie jest jeszcze dobrze rozpoznane i wymaga szczegółowych badań. Autor podjął to wyzwanie właśnie w swojej monografii i przedstawił analizę przemian w popycie na pracę w różnych przekrojach przestrzennych i czasowych w ujęciu globalnym, w sześciu największych gospodarkach świata i w skali mikroekonomicznej.

 

Z poznawczego punktu widzenia za najbardziej interesujące można uznać zbadanie wpływu czynników koniunkturalnych na tworzenie nowych miejsc pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Chinach, określenie mikroekonomicznych czynników wpływających na zdolność tworzenia miejsc pracy, analizę wpływu procesu dyfuzji wiedzy na zdolność tworzenia miejsc pracy w branży biomedycznej oraz określenie kierunków zmian w popycie na pracę w Polsce na początku XXI wieku.

 

Praca powinna spotkać się z zainteresowaniem środowiska naukowego zajmującego się rynkiem pracy i być przydatna dla studentów na kierunkach ekonomii i finansów oraz nauk publicznych. Wszyscy znajdą w tej pozycji wiele trafnych ocen, inspirujących myśli oraz wartościowych sugestii.

Z recenzji prof. dr. hab. Zenona Wiśniewskiego