Człowiek w organizacji. Współczesny wymiar pedagogiczny. Tom 2

46,20 

Renata Tomaszewska
Ryszard Gerlach

Bydgoszcz 2023
ISBN 978-83-8018-608-8
ISBN 978-83-8018-609-5 (e-book)
s. 386, oprawa miękka

>> oba dostępne tomy serii

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Prezentowana monografia stanowi tom drugi, który jest częścią współautorskiej serii: CZŁOWIEK W ORGANIZACJI. Oba oddają istotę rozważań poświęconych pedagogice zakładu pracy, a określonej przez Autorów już jako pedagogika organizacji. Ukazane treści wyrosły z potrzeby poszerzenia i zaktualizowania tego obszaru problemowego o współczesne realia charakteryzujące gospodarkę 4.0 i społeczeństwo 5.0. Determinują one konieczność prowadzenia analiz poświęconych pedagogicznemu wymiarowi współczesnych organizacji, często – ze względu na czas i energię im poświęcaną – nazywanych drugim domem.

Opis

„Publikacja ta jest niezwykle wartościowym i oczekiwanym na rynku księgarskim dziełem tak z punktu widzenia poznawczego, jak i praktyki edukacyjnej. Stanowi istotne kompendium aktualnej wiedzy pedagogicznej dla studentów, nauczycieli akademickich i menadżerów odnoszące się do ludzkiej pracy, jej funkcji wychowawczej i możliwości rozwoju człowieka w organizacji. Należy bowiem pamiętać, że człowiek jako podmiot pracy stanowi największą wartość każdej organizacji. Jego wiedza, umiejętności zawodowe, motywacja osiągnięć zawodowych i potencjał twórczy oraz możliwości rozwoju decydują o wynikach pracy. Dlatego z wielkim uznaniem odnoszę się do tej kolejnej, niezwykle wartościowej inicjatywy wydawniczej Renaty Tomaszewskiej i Ryszarda Gerlacha. Gratuluję Autorom po mistrzowsku zrealizowanego projektu naukowego.”

(fragment z recenzji prof. Ryszarda Bery)