Źródła finansowania inwestycji lokalnych na przykładzie gmin województwa kujawsko-pomorskiego. Wnioski na przyszłość

37,80 

Urszula Stupałkowska
Bydgoszcz 2024
ISBN 978-83-8018-634-7
ISBN 978-83-8018-635-4 (e-book)
s. 326, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Niniejsza monografia stanowi przegląd pozyskanych przez gminy ze środków Unii Europejskiej funduszy na finasowanie inwestycji i zawiera rekomendacje co do dalszej absorpcji środków pochodzących z nowej perspektywy finansowej.

Opis

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku na mocy traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach. Z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Pokolenie Unii Europejskiej” z kwietnia 2022 roku [Raport 2022] wynika, że od tego czasu polskie PKB per capita wzrosło w ujęciu realnym o 85%. Wstąpienie Polski w struktury zjednoczonej Europy otworzyło przed jednostkami samorządu terytorialnego nowe możliwości przyspieszenia rozwoju lokalnego, między innymi możliwość pozyskiwania dotacji na zadania inwestycyjne. Gminy, ze względu na brak adekwatności pomiędzy dochodami gmin a kapitałochłonnością powierzonych im zadań, stanęły przed dużym wyzwaniem związanym z poszukiwaniem dodatkowych źródeł finansowania. Samorządy lokalne, w tym głównie gminy, stały się największym inwestorem publicznym, kreując nie tylko rozwój lokalny, ale także regionalny i krajowy. Bez wątpienia fundusze pozyskane przez samorządy gminne przyczyniły się do procesu rozwoju lokalnego i wyrównania dysproporcji szczególnie w zakresie dostępu do podstawowej infrastruktury komunalnej. Potrzeby gmin w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finasowania inwestycji lokalnych były inne w pierwszych latach naszego członkostwa w Unii Europejskiej od tych aktualnych. Stojąc tuż przed uruchomieniem kolejnego potężnego strumienia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla gmin, warto przypomnieć, jak gminy radziły sobie w pierwszych latach funkcjonowania w strukturach zjednoczonej Europy i jakie ich potrzeby były wtedy priorytetowe. Niniejsza monografia stanowi przegląd pozyskanych przez gminy ze środków Unii Europejskiej funduszy na finasowanie inwestycji i zawiera rekomendacje co do dalszej absorpcji środków pochodzących z nowej perspektywy finansowej.

(Przedmowa)