Powojnie. Kilka przyczynków do historii literatury i życia literackiego w powojennej Polsce. Kalendarium

52,50 

Mariusz Zawodniak
Bydgoszcz 2024
ISBN 978-83-8018-622-4
ISBN 978-83-8018-623-1 (e-book)
s. 204, oprawa miękka ze skrzydełkami

do kupienia również w wersji elektronicznej: ebook ibuk.pl

Książka Powojnie […] spełnia dwa zadania, z jednej strony uzupełnia dotychczasowe badania materiałowe dotyczące życia literackiego i kultury w Polsce pierwszych lat po wojnie –głównie w oparciu o staranne poszukiwania w prasie tamtych czasów, co widać zwłaszcza w ostatniej części zatytułowanej Kalendarium. Dlatego praca ta ma bardzo dużą wartość źródłową. Z drugiej strony jej autor dąży do refleksji uogólniających, do uchwycenia ogólniejszych procesów historycznych, by dać obraz tamtych czasów i stworzyć swoistą opowieść badacza o tużpowojennych latach.

Z recenzji dr hab. Moniki Brzóstowicz-Klajn, prof. UAM

Spis treści

Opis

W recenzowanej pracy, jak i w innych tekstach Autora, myślenie o dziesięcioleciu 1944-1956 (a więc właściwie: trzynastoleciu) jest bardzo charakterystyczne – skupione na „marginesach” historii literatury i życia literackiego: krytyce, literaturze dziecięcej, wznowieniach klasyki, a nie na głównym nurcie […]. Na część pierwszą składają się szkice na temat historii literatury i życia literackiego w powojennej Polsce, na drugą – opis projektu kalendarium lat 1944-1956 oraz kalendarium, rejestrujące odradzające się stopniowo życie literackie na terenach wyzwolonych spod niemieckiej okupacji (okres: lipiec – grudzień 1944). Jak czytamy w objaśnieniach, owo publikowane kalendarium to właśnie inicjalny fragment większej całości, nad którą Autor wciąż pracuje. Chciałabym podkreślić, że prace tego typu niezwykle cenię; wiem, ile zabierają czasu i jak wysokich wymagają kompetencji. Uważam włączone do książki opis założeń kalendarium dziesięciolecia (przedstawione przez Autora jako „laboratorium badawcze”) oraz zamieszczony fragment już gotowego kalendarium za niezwykle wartościową część książki i jeden z jej największych atutów. Interpretacje przemijają, prawda materiału się obroni. Z recenzji prof. dr hab. Kamili Budrowskiej