Wokół polityki i filozofii zrównoważonego rozwoju

73,50 

.

Księga jubileuszowa ofiarowana Andrzejowi Papuzińskiemu
z okazji 65-lecia urodzin i 40-lecia pracy naukowej

Wojciech Trempała
Barbara Panciszko-Szweda (red.)
Bydgoszcz 2024
ISBN 978-83-8018-644-6
ISBN 978-83-8018-645-3 (e-book)
s. 618, oprawa miękka ze skrzydełkami

Do kupienia również w wersji elektronicznej: ebook ibuk.pl

Wokół polityki i filozofii zrównoważonego rozwoju to księga jubileuszowa, którą polskie środowisko naukowe ofiarowuje wybitnemu badaczowi – Andrzejowi Papuzińskiemu z okazji jego 65. urodzin i jednocześnie 40-lecia pracy naukowej. Do publikacji zaproszone zostało szerokie grono przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, którzy czerpią z dorobku filozofii zrównoważonego rozwoju i którym nieobce są dokonania w tym zakresie Profesora Papuzińskiego. W publikacji Czytelnik znajdzie odniesienia do koncepcji zrównoważonego rozwoju z perspektywy filozofa, etyka, politologa, socjologa, historyka czy ekonomisty.

Spis treści

 

Opis

Pozytywnie na prośbę redaktorów związaną z nadsyłaniem tekstów do księgi odpowiedzieli obecni i emerytowani pracownicy z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskej w Warszawie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz szerokie grono pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, zwłaszcza z Wydziału Nauk o Polityce i Administracji oraz Wydziału Historycznego.

Publikacja składa się z czterech części. W ramach każdej z nich zrównoważony rozwój analizowany był z innej perspektywy badawczej. Pierwsza część poświęcona została charakterystyce dorobku jubilata oraz prezentacji jego sylwetki. Wojciech Trempała dokonał analizy i prezentacji dorobku naukowego, administracyjnego i dydaktycznego Andrzeja Papuzińskiego, a także omówił najważniejsze wątki biograficzne. Następnie w książce pojawia się treść wywiadu, który Magdalena Bierzyńska-Sudoł przeprowadziła z Profesorem. Zawiera on opis drogi filozofa do kariery naukowej i administracyjnej, a także osobiste refleksje nad tym, dlaczego wybrał zawód ekofilozofa.

W części drugiej pojawia się dziesięć tekstów traktujących o filozoficznych i ekofilozoficznych aspektach zrównoważonego rozwoju. (…) W części trzeciej redaktorzy umieścili opracowania poruszające szerokie spektrum politycznych wymiarów zrównoważonego rozwoju. (…) Czwarta część księgi jubileuszowej zawiera opracowania z zakresu historii.

(fragmenty Wprowadzenia)