Maria Konopnicka w 180. rocznicę urodzin

42,00 

Danuta Jastrzębska-Golonka
Agnieszka Rypel (red.)
Bydgoszcz 2024
ISBN 978-83-8018-620-0
ISBN 978-83-8018-621-7
s. 258, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej E-BOOK ibuk.pl Spis treści

Monografia tematyczna pt. Maria Konopnicka – w 180. rocznicę urodzin pod redakcją naukową Danuty Jastrzębskiej-Golonki i Agnieszki Rypel jest niezwykle interesującym studium poświęconym różnorodnym zagadnieniom dotyczącym twórczości Marii Konopnickiej.

Opis

Monografia tematyczna pt. Maria Konopnicka – w 180. rocznicę urodzin pod redakcją naukową Danuty Jastrzębskiej-Golonki i Agnieszki Rypel jest niezwykle interesującym studium poświęconym różnorodnym zagadnieniom dotyczącym twórczości Marii Konopnickiej. W obszarze zainteresowań badawczych Autorów znalazły się zjawiska językowe, stylistyczne, literaturoznawcze, glottodydaktyczne, kulturowe i historyczne występujące w poezji, prozie oraz korespondencji pisarki, a także zagadnienia natury ogólnej – z zakresu tekstologii, stylu artystycznego, języka osobniczego. Analizy są wszechstronne, szczegółowe, poparte doskonale dobranymi przykładami źródłowymi i bogatą literaturą przedmiotu. Wszystkie artykuły są godne uwagi, w znaczący sposób poszerzają naszą wiedzę (wciąż jeszcze skromną) dotyczącą idiolektu, warsztatu pisarskiego jednej z najbardziej znanych, ale rzadko czytanych współcześnie pisarek polskiego pozytywizmu. Niezaprzeczalną wartością monografii jest właśnie różnorodność tematyczna artykułów, pozwalająca spojrzeć na twórczość, działalność społeczną, zaangażowanie w sprawy narodowe, a także życie osobiste pisarki z różnych perspektyw badawczych – językowej, literackiej, historycznej, dydaktycznej, glottodydaktycznej oraz bibliologicznej. (Z recenzji prof. dr hab. Leonardy Mariak, US)