Losy i przydatność zawodowa absolwentów studiów pedagogicznych

44,10 

Katarzyna Ludwikowska
Bydgoszcz 2022
ISBN 978-83-8018-477-0
ISBN 978-83-8018-478-7 (e-book)
s. 344, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: ebook ibuk.pl

Niniejsza monografia autorska jest próbą rekonstrukcji empirycznych doświadczeń autorki płynących z jej badawczej koncentracji na kategorii absolwentów studiów pedagogicznych, ze szczególnym uwzględnieniem ich przydatności i losów.

Spis treści

Opis

Uważam, że Autorka podjęła istotną (tak z punktu widzenia nauki, jak i praktyki) problematykę, która po wnikliwej lekturze wielowątkowej literatury oraz właściwie zaprojektowanej procedurze badawczej stała się podstawą do przeprowadzenia badań empirycznych i przygotowania owej monografii, która powinna być wydana w formie zwartej. Uważam, że: monografia stanowi oryginalne ujęcie problemu, jakim są losy i przydatność zawodowa absolwentów studiów pedagogicznych; jest istotnym wkładem Autorki w nieustannie trwający dyskurs dotyczący owej problematyki; potwierdza umiejętności, jakie posiada Autorka w zakresie samodzielnego rozwiązywania bieżących i perspektywicznych problemów, prowadzenia analiz i formułowania stosownych wniosków. Do najważniejszych walorów recenzowanej monografii i w mojej ocenie zaliczyć należy: aktualność i społeczną użyteczność podjętej tematyki; logiczną konstrukcje dostosowaną do podjętej tematyki i wymagań, jakie powinna spełniać monografii a autorska; dobre usytuowanie podjętej tematyki w literaturze przedmiotu; solidną i konsekwentną procedurę postępowania w całym procesie przygotowania monografii i; bogaty materiał empiryczny z dużą ilością różnego rodzaju analiz i porównań.

Z recenzji dra hab. Czesława Plewki, prof. nadzw.

 

Dr Katarzyna Ludwikowska – zatrudniona w Katedrze Pedagogiki Pracy i Andragogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy od 2008 r.; aktywny doradca zawodowy, akredytowany tutor akademicki, trener umiejętności społecznych. Zainteresowania naukowe oscylują wokół problematyki andragogicznych implikacji edukacyjnych, podmiotowości i personalizacji procesów edukacyjnych, konstruktywistycznych metodyk pracy, zatrudnialności i przydatności zawodowej, edukacji akademickiej, doradztwa zawodowego, jak również przeobrażeń współczesnego rynku pracy – zwłaszcza w odniesieniu do kategorii pokoleń i generacji na rynku pracy. Członkini zespołu wspomagającego pracę Sekcji Andragogiki KNP PAN oraz członkini Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejsza monografii a autorska jest próbą rekonstrukcji empirycznych doświadczeń autorki płynących z jej badawczej koncentracji na kategorii absolwentów studiów pedagogicznych, ze szczególnym uwzględnieniem.