Rola dyskursu handlowego w budowaniu wspólnoty polskich bydgoszczan Studium językowo-kulturowe na podstawie „Dziennika Bydgoskiego” z lat 1908-1914

42,00 

Agnieszka Rypel
Bydgoszcz 2024
ISBN 978-83-8018-614-9
ISBN 978-83-8018-615-6 (e-book)
s. 338, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Tematem książki są relacje łączące polskich mieszkańców Bydgoszczy we wspólnocie dyskursywnej tworzonej przez kupców, a także klientów polskich sklepów oraz instytucji usługowych i produkcyjnych, dysponujących własnymi punktami sprzedaży, np. restauracji, cukierni, piekarni i warsztatów rzemieślniczych.

Książka skupia się na zrekonstruowaniu wyrażających się w języku szczególnych cech dyskursu handlowego, które są charakterystyczne przede wszystkim dla Bydgoszczy oraz jej okolic – wynikają bowiem ze specyfiki ówczesnych uwarunkowań gospodarczych i narodowościowych, ale też usytuowania miasta na styku oddziaływania różnych dialektów.

Opis

…) wszystkie elementy składające się na dyskurs handlowy zostały w monografii odpowiednio zidentyfikowane i omówione wraz z szerokimi kontekstami historycznymi, społecznymi, gospodarczymi i ekonomicznymi, z nadrzędną perspektywą ideologiczną przyjętą przez redakcję „Dziennika Bydgoskiego” w omawianym okresie. Językowy kształt tekstów publikowanych w gazecie, akty mowy oraz leksemy i połączenia wyrazowe objaśniane w monografii kontekstowo, ale z uwzględnieniem odpowiednich zbiorów leksykograficznych i innych opracowań – zostały osadzone w praktykach komunikacyjnych konkretnego miejsca i czasu, stały się też dla Autorki podstawą rekonstrukcji obrazu dawnych realiów związanych z kupiectwem oraz podstawą lingwistycznej refleksji dotyczącej słownictwa zawodowego. Autorka przedstawia również umiejscowienie leksyki dotyczącej handlu w tematycznym po- dziale słownictwa, wskazuje także regionalny charakter części jednostek.

(Z recenzji prof. dr hab. Ewy Młynarczyk)

Monografia Agnieszki Rypel z pewnością zainteresuje szeroki krąg odbiorców – nie tylko naukowców różnych dyscyplin (lingwistów, kulturoznawców, socjologów, historyków czy prasoznawców), ale także mieszkańców Bydgoszczy i regionu, gdyż żywa narracja oraz znakomicie dobrane przez Autorkę cytaty i fotografie prasowe zapewnią czytelnikom zajmującą lekturę.

(Z recenzji prof. dr hab. Anny Piotrowicz-Krenc)