Człowiek w organizacji. Na osi czasu. Od historycznych do prognostycznych kierunków rozwoju. Tom 1

46,20 

Renata Tomaszewska
Ryszard Gerlach
Bydgoszcz 2023
ISBN 978-83-8018-555-5
ISBN 978-83-8018-556-2 (e-book)
s. 322, oprawa miękka

>> oba dostępne tomy serii

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Ze względu na fakt, że organizacja, w tym organizacja rozumiana jako środowisko pracy zawodowej, stanowi złożoną kategorię społeczno-ekonomiczną, w niniejszej książce zaprezentowano retrospekcyjno-perspektywiczne spojrzenie poznawcze jako wprowadzenie do dalszych analiz koncentrujących się na jej współczesnym, pedagogicznym wymiarze. Począwszy od historii pierwszych organizacji kontynuowano autorskie analizy zgodnie z liniową koncepcją czasu i przyjrzeli się tej część ‘osi czasu’, która dzieje się obecnie, a zatem teraźniejszości.

Opis

Ze względu na fakt, że organizacja, w tym organizacja rozumiana jako środowisko pracy zawodowej, stanowi złożoną kategorię społeczno-ekonomiczną, w niniejszej książce zaprezentowano retrospekcyjno-perspektywiczne spojrzenie poznawcze jako wprowadzenie do dalszych analiz koncentrujących się na jej współczesnym, pedagogicznym wymiarze.

Począwszy od historii pierwszych organizacji kontynuowaliśmy autorskie analizy zgodnie z liniową koncepcją czasu i przyjrzeliśmy się tej część ‘osi czasu’, która dzieje się obecnie, a zatem teraźniejszości. Podjęliśmy próbę scharakteryzowania organizacji w czasach współczesnych czasach cechujących się różnorodnością podmiotów współwystępujących w gospodarce, jak i wielością ich form organizacyjnych oraz koncepcji zarządzania wdrażanych w odpowiedzi na zmienność otoczenia. Czynniki te determinują realizację funkcji pozaprodukcyjnej, która stanowi jeden z głównych obszarów badawczych subdyscypliny pedagogicznej pedagogiki pracy. (…)

Funkcjonowanie organizacji w warunkach zmian wymaga ich aktywności w zakresie wspomagania rozwoju kapitału ludzkiego, który tworzą zatrudnieni pracownicy. Ten interesujący problem badawczy został omówiony w drugim tomie zatytułowanym Współczesny wymiar pedagogiczny. (z Posłowia)