Kariera naukowa a macierzyństwo. Sytuacja naukowczyń w Polsce

63,00 

Ewa Krause
Bydgoszcz 2023
ISBN 978-83-8018-626-2
ISBN 978-83-8018-627-9 (e-book)
s. 838, oprawa twarda

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Książka poświęcona jest problemowi godzenia przez kobiety pracy naukowca z macierzyństwem. Walorem publikacji są przedstawione przez E. Krause rekomendacje, jakie zmiany prawne, organizacyjne należałoby wprowadzić na uczelniach, aby stały się one bardziej przyjazne dla kobiet-matek. Rozprawa wyraźnie poszerza dyskurs na temat ról rodzinnych i zawodowych kobiet w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego.

Opis

„Autorka podjęła się wysoce oryginalnego i wymagającego dużej świadomości metodologicznej zadania (…). Recenzowana rozprawa wyraźnie poszerza dyskurs na temat ról rodzinnych i zawodowych kobiet w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego. Chcę tym samym podkreślić, iż Autorka książki dołączyła do nielicznej grupy badaczek kultury rzeczywistości akademickiej, w której partycypują kobiety-naukowczynie i którą Autorka dookreślała przez rozpoznanie wielkości zakresu tejże rzeczywistości. Jednocześnie idea przewodnia pracy budzi wielowątkowe refleksje wychodzące poza jej główny obszar problemowy – inspiruje bowiem do niekonwencjonalnego namysłu nad społeczną odpowiedzialnością uczelni wyższych, zjawiskiem nierówności społecznych i refleksji nad problematyką kapitału społecznego”.

Z recenzji prof. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej

.
„Praca dr E. Krause jest poświęcona ważnemu problemowi godzenia przez kobiety pracy naukowca z macierzyństwem (…). Walorem pracy są przedstawione przez E. Krause rekomendacje, jakie zmiany prawne, organizacyjne należałoby wprowadzić na uczelniach, aby stały się one bardziej przyjazne dla kobiet-matek. (…) sporządzenie ich listy przez autorkę i uzupełnienie o nowe proponowane rozwiązania stanowi warty zauważenia przyczynek do stworzenia sytuacji, w których kobiety, ale także mężczyźni mający dzieci parający się nauką, uzyskaliby warunki poprawiające możliwość osiągania lepszych wyników w pracy. Nie ulega wątpliwości, że łączenie obowiązków rodzinnych, wychowawczych z pracą naukową mającą swoją specyfikę jest szczególnie trudne”.

Z recenzji prof. dr hab. Renaty Siemieńskiej