Biograficzne istnienie w opowieści

31,50 

Amelia Krawczyk-Bocian
Bydgoszcz 2023
ISBN 978-83-8018-541-8
ISBN 978-83-8018-542-5 (e-book)
s. 122, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Problematykę recenzowanej pracy trafnie odzwierciedla jej tytuł: Biograficzne istnienie w opowieści. Autorka z perspektywy badaczki osadzonej w tradycji badań narracyjnych próbuje zarysować świat sensów i znaczeń biograficznych opowieści współczesnego człowieka. Czyni to w odwołaniu do własnych doświadczeń związanych z prowadzonymi wywiadami narracyjnymi, ale wywód buduje wokół czterech portretów biograficznych opowieści zainspirowanych kolejno: konstruktem czułego narratora Olgi Tokarczuk, konceptem opowiadacza zdarzeń Jeana-Paula Sartre’a, Tischnerowską ideą człowieka dramatu oraz tożsamością narracyjną w ujęciu Paula Ricoeura. (Z recenzji dr hab. Renaty Wawrzyniak-Beszterdy, prof. UAM)

Opis

Problematykę recenzowanej pracy trafnie odzwierciedla jej tytuł: Biograficzne istnienie w opowieści. Autorka z perspektywy badaczki osadzonej w tradycji badań narracyjnych próbuje zarysować świat sensów i znaczeń biograficznych opowieści współczesnego człowieka. Czyni to w odwołaniu do własnych doświadczeń związanych z prowadzonymi wywiadami narracyjnymi, ale wywód buduje wokół czterech portretów biograficznych opowieści zainspirowanych kolejno: konstruktem czułego narratora Olgi Tokarczuk, konceptem opowiadacza zdarzeń Jeana-Paula Sartre’a, Tischnerowską ideą człowieka dramatu oraz tożsamością narracyjną w ujęciu Paula Ricoeura.

Z recenzji dr hab. Renaty Wawrzyniak-Beszterdy, prof. UAM

 

Autorka inspiruje czytelników do oglądu rzeczywistości z różnych, wybranych przez nią perspektyw, pobudza do refleksji, motywuje do aktywności autonarracyjnej i odkrywania osobistych wartości, stwarzania sobie okazji do samodoskonalenia, samorozumienia. Zachęca do wyznaczania kolejnych zadań, angażowania się w ustawiczną pracę nad sobą, do empatii, stawiania pytań, aktywnego słuchania czyniącego z nas czułych narratorów, dla których szczególnie istotne jest rozczytywanie wewnętrznego świata. Odkrycie w sobie czułego narratora Autorka uznaje za najważniejsze zadanie przypisane współczesnemu człowiekowi po to, aby uczynić świat zrozumiałym dla ludzi, w tym dla następnego pokolenia – dla tych wszystkich, którzy czują w sobie moc czynienia ze świata wolnej przestrzeni. Takiej, w której /dzięki której możemy się realizować, odnajdywać, poszukiwać sens tego, co dla nas ważne. To przekonanie, żywione przez Autorkę, jest widoczne w całej monografii i stanowi o sile jej przekazu, wartości edukacyjnej i badawczej opiniowanej publikacji.

Z recenzji dr hab. Zuzanny Zbróg, prof. UJK