Zachowania komunikacyjne osób w stanach zaburzonej świadomości

42,00 

Anna Rasmus
Bydgoszcz 2023
ISBN 978-83-8018-598-2
ISBN 978-83-8018-599-9 (e-book)
s. 202, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Głównym celem niniejszej monografii była charakterystyka zachowań komunikacyjnych osób w stanie obniżonej świadomości oraz ocena stopnia niepełnosprawności w obszarze komunikacji tej grupy osób a także przedstawienie tej charakterystyki z punktu widzenia klasyfikacji ICF.

Opis

Anna Rasmus podjęła się trudnego tematu wypracowania platformy opisu zaburzeń świadomości w oparciu o system ICF, tj. Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia […] praca Anny Rasmus odpowiada na istotne zapotrzebowanie, i może mieć potencjalny wpływ na pogłębienie naukowego rozumienia zaburzeń świadomości w zakresie zachowań komunikacyjnych, a także stworzyć platformę pod dalszy rozwój klinicznych metod diagnozy i rehabilitacji tej grupy pacjentów. Z tego względu gorąco rekomenduję publikację pracy o takiej tematyce. (Z recenzji dra hab. Marka Bindera, prof. UJ)

…wszelkie prace badawcze dotyczące badania istoty utraty lub obniżonej świadomości oraz diagnozy i terapii osób, które znajdują się w takich stanach należy przyjąć jako ze wszech miar pożyteczne. Do takich prac należy monografia p. dr n. med. Anny Rasmus, stanowiąca nowoczesny, przekrojowy wykład na temat zachowań komunikacyjnych osób w stanie obniżonej świadomości […]. Zamierzeniem Autorki było przezwyciężenie tradycjonalizmu w podejściu do diagnozy osób z ograniczoną świadomością, wyrażającego się m.in. koncentracją nad segregującymi i etykietującymi klasyfikacjami, dalekimi od perspektywy holistycznej. Dopiero przyjęcie takiej perspektywy, łączącej różne podejścia – biologiczne, psychologiczne i społeczne – pozwoliło Autorce na przekroczenie dotychczasowych barier uniemożliwiających choćby minimalne uczestniczenie osób w stanie obniżonej świadomości w kontaktach społecznych. (Z recenzji prof. dr hab. Marii Pąchalskiej)

dr n. med Anna Rasmus – adiunkt w Katedrze Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji na Wydziale Psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie prowadzi badania z zakresu psychologii rehabilitacji i neuropsychologii osób w stanach obniżonej świadomości oraz funkcjonowania poznawczego i jakości życia osób z różnymi jednostkami chorobowymi. W zakresie rehabilitacji szczególną uwagę poświęca poszukiwaniu nowoczesnych metod i technologii wspierających proces diagnozy i terapii. Ukończyła wiele szkoleń i kursów z zakresu wykorzystania pomiaru psychofizjologicznego (w tym QEEG i ERP, nirHeg) w diagnozie neuropsychologicznej oraz wykorzystania neurofeedbacku w terapii.