Wokół świadomości ekologicznej – definicje, uwarunkowania kulturowo-polityczne, wybrane koncepcje normatywne

52,50 

Wojciech Trempała,
Barbara Panciszko-Szweda

Bydgoszcz 2023
ISBN 978-83-8018-594-4
ISBN 978-83-8018-595-1 (e-book)
s. 352, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Treść zaprezentowanego w niniejszej książce wywodu to swoiste podsumowanie, ale i kolejny krok na drodze naszych wieloletnich badań dotyczących świadomości ekologicznej oraz formalnej i nieformalnej pracy dydaktycznej w obszarze jej kształtowania. Do jej napisania skłoniło nas rosnące zainteresowanie społecznymi skutkami kryzysu środowiskowego wśród badaczy akademickich, nauczycieli, dziennikarzy, publicystów czy w końcu zwykłych ludzi coraz częściej bezpośrednio doświadczających negatywnych konsekwencji współczesnych problemów ekologicznych.

Opis

Treść zaprezentowanego w niniejszej książce wywodu to swoiste podsumowanie, ale i kolejny krok na drodze naszych wieloletnich badań dotyczących świadomości ekologicznej oraz formalnej i nieformalnej pracy dydaktycznej w obszarze jej kształtowania. Do jej napisania skłoniło nas rosnące zainteresowanie społecznymi skutkami kryzysu środowiskowego wśród badaczy akademickich, nauczycieli, dziennikarzy, publicystów czy w końcu zwykłych ludzi coraz częściej bezpośrednio doświadczających negatywnych konsekwencji współczesnych problemów ekologicznych. Kwestia destrukcji środowiska przyrodniczego oraz efektów tego stanu rzeczy dla różnych obszarów funkcjonowania społecznego staje się także coraz bardziej powszechnym komponentem programów nauczania ustawicznego i w szkolnictwie wyższym. Kluczowym celem edukacji ekologicznej stało się poszukiwanie odpowiedzi na pytania o to, czym jest, jaka jest i jaka powinna być społeczna świadomość ekologiczna, aby zapobiec dalszemu pogłębianiu się ryzyka katastrofy ekosystemu biosfery. W naszym założeniu książka ta ma być wprowadzającym – ale wyczerpującym przynajmniej na poziomie podstawowym – kompendium w zakresie wskazanej tematyki.

Jako autorzy chcielibyśmy zaznaczyć ponownie, że niniejszy tom stanowi dla nas zarówno podsumowanie naszych dotychczasowych doświadczeń badawczych i dydaktycznych, jak i jeden z pierwszych tak kompleksowo ujętych owoców tej pracy. Nie jest to nasz krok ostatni. To wciąż początek. Mamy nadzieję, że dla wielu – zarówno profesjonalnych badaczy, nauczycieli, studentów, jak i zwykłych, zatroskanych o los planety jednostek – nasza książka stanie się inspiracją na polu aktywności na rzecz poprawy jakości środowiska przyrodniczego oraz trwania obecnych form życia na Ziemi. (ze Wstępu)