Jednolita koncepcja zwalczania nadużyć oraz oszustw karuzelowych w VAT

33,60 

Paweł Grzybowski
Bydgoszcz 2024
ISBN 978-83-8018-638-5
ISBN 978-83-8018-639-2 (e-book)
s. 118, oprawa miękka

do kupienia również w wersji elektronicznej: ebook ibuk.pl

Niniejsza praca stanowi głos w dyskusji nad różnymi metodami przeciwdziałania oraz zwalczania nieuczciwego wykorzystywania przepisów wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Stawia tezę, zgodnie z którą – za sprawą orzeczniczej działalności Trybunału – mówić można o jednolitej koncepcji walki z nadużyciami oraz oszustwami typu karuzela podatkowa. (…) Sposób zwalczania tych zjawisk (eliminowania ich skutków) opiera się na przedefiniowaniu transakcji. Argumenty te pozwalają twierdzić, że sposób eliminowania oczekiwanych skutków nadużycia oraz karuzeli podatkowej jest tożsamy.

Spis treści

Opis

Podjęta problematyka badawcza w monografii jest bardzo aktualna zarówno w nauce prawa podatkowego, jak i w praktyce stosowania tego prawa przez organy Krajowej Administracji Skarbowej, sądy administracyjne w Polsce, jak i przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. […] Ze względu na wysokie walory pracy zarówno naukowe, jak i dydaktyczne z pełnym przekonaniem rekomenduję publikację monografii. Na szczególne wyróżnienie zasługuje aktualność podejmowanej problematyki. Publikacja może stać się ważnym głosem w dyskusji dotyczącym zwalczania nadużyć prawa i karuzel podatkowych.

Z recenzji prof. dra hab. Artura Mudreckiego

Paweł Grzybowski
– stopień doktorski uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył studia magisterskie na kierunkach prawo oraz administracja. Ukończył też studia podyplomowe z zakresu podatków i skarbowości. Jako praktyk doradza klientom w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki podatków i opłat lokalnych, a także podatku VAT. Swoim doświadczeniem dzieli się podczas szkoleń, konferencji i spotkań branżowych. Jest autorem licznych wypowiedzi publikowanych w prasie oraz artykułów i monografii naukowych. W ramach pracy dydaktycznej przygotowuje studentów do egzaminów z prawa podatkowego oraz podstaw podatków.