Efekty treningu uwagi wykonawczej u dzieci w wieku przedszkolnym

31,50 

Monika Deja
Bydgoszcz 2022
ISBN 978-83-8018-464-0
ISBN 978-83-8018-465-7 (e-book)
s. 188, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: ebook ibuk.pl

Badania nad możliwością poprawy funkcjonowania poznawczego osób w różnym wieku dzięki krótkotrwałym treningom poznawczym wzbudzają w ostatnich latach coraz większe zainteresowanie psychologów. Celem badań własnych autorki było sprawdzenie skuteczności treningu uwagi wykonawczej w grupie dzieci 4-letnich i 6-letnich. Szczególnie interesujące stało się przeanalizowanie wielkości poprawy w wykonywaniu trenowanych zadań, angażujących uwagę wykonawczą, ale także zakresu transferu na zadania nietrenowane, angażujące pamięć operacyjną oraz inteligencję płynną. Badanie przeprowadzono w paradygmacie eksperymentalnym, z jedną grupą treningową i dwiema kontrolnymi. Wzięło w nim udział 180 dzieci typowo rozwijających się w okresie średniego dzieciństwa. Książka składa się z czterech głównych części, tj. podstaw teoretycznych, metodologii badań własnych, części empirycznej oraz dyskusji wyników.

Spis treści

Opis

Badania nad możliwością poprawy funkcjonowania poznawczego osób w różnym wieku dzięki krótkotrwałym treningom poznawczym wzbudzają w ostatnich latach coraz większe zainteresowanie psychologów. Metaanalizy opublikowanych w literaturze wyników badań pokazują, że po tego typu interwencji obserwuje się poprawę nie tylko w wykonaniu zadań trenowanych, ale także w zadaniach różnych niż trenowane, które angażują te same (transfer bliski) lub inne, bardziej złożone (transfer daleki) procesy poznawcze. Otrzymane rezultaty są jednak niejednoznaczne. (…)

Celem badań własnych było sprawdzenie skuteczności treningu uwagi wykonawczej w grupie dzieci 4-letnich i 6-letnich. Szczególnie interesujące stało się przeanalizowanie wielkości poprawy w wykonywaniu trenowanych zadań, angażujących uwagę wykonawczą, ale także zakresu transferu na zadania nietrenowane, angażujące pamięć operacyjną oraz inteligencję płynną. Badanie przeprowadzono w paradygmacie eksperymentalnym, z jedną grupą treningową i dwiema kontrolnymi. Wzięło w nim udział 180 dzieci typowo rozwijających się w okresie średniego dzieciństwa. Niniejsza książka składa się z czterech głównych części, tj. podstaw teoretycznych, metodologii badań własnych, części empirycznej oraz dyskusji wyników.  (…)

(ze Wstępu)

dr Monika Deja – psycholog, adiunkt w Katedrze Psychologii Ogólnej i Rozwoju Człowieka na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, specjalista z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych. Autorka licznych prac naukowych i popularnonaukowych z dziedziny psychologii rozwoju człowieka i psychologii rodziny. Sekretarz Redakcji Polskiego Forum Psychologicznego. Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka.