Człowiek i praca. Perspektywa transhumanizmu

37,80 

Renata Tomaszewska
Bydgoszcz 2021
ISBN 978-83-8018-401-5
ISBN 978-83-8018-402-2 (e-book)
s. 350, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Książka ta jest ‘relacją’ z mojej wyprawy w poszukiwaniu odpowiedzi o przyszłość człowieka i jego pracy. Wyraża moje osobiste pasje, obawy, stawiane światu interrogacje. Prowadzone analizy mają charakter diagnostyczny i prognostyczny. Są wynikiem nie tylko rekonstrukcji pozytywnej oraz desk research, ale i efektem pozyskania opinii niezależnych w ramach zastosowanych metod – delfickiej oraz eksperckiej. Wnikliwe sądy ekspertów zaznaczają się niemal na każdej stronie ostatniego rozdziału. Moim celem była egzemplifikacja, a po części także kontestacja treści związanych z rozwojem filozofii transhumanizmu oraz postępem w doskonaleniu sztucznej inteligencji, które choć wyzwalają zmiany mające wymiar globalny, to przecież zawsze urzeczywistniają się w jednostce, w człowieku. (od autorki)

 

Opis

Historia współczesna stoi pod znakiem transformacji natury technicznej i organizacyjnej, a także fundamentalnych przemian ludzkiej świadomości i tożsamości. Nie można już powstrzymać programów naukowych zmierzających do uczynienia z homo sapiens istot innego, doskonalszego rodzaju. Przeobrażenia te będą tak głębokie, że podadzą w wątpliwość pojęcia: ‘człowiek’, ‘człowieczeństwo’, ‘ludzkość’. Do roku – być może – pierwszych kilku ludzi na świecie osiągnie stan ‘nieśmiertelności’, a przekonanie o naszej ludzkiej wyjątkowości, znajdującej się poza zasięgiem sztuczne inteligencji, zamieni się już tylko w pobożne życzenie. Nikt tak naprawdę nie wie, czy wizja przyszłości przedstawiana przez przedstawicieli nurtu filozoficznego – transhumanizmu – rzeczywiście się spełni, a jeśli tak, to w jakim stopniu i w jakich prognozowanych obszarach. Jedno jest natomiast pewne: czy nam się to podoba, czy nie, nasza cywilizacja znajduje się już na trajektorii obranej przez transhumanizm.

dr hab. Renata Tomaszewska, prof. uczelni