Antroponimia wiernych parafii prawosławnych na Kujawach Wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej w II połowie XIX i w początkach XX wieku

42,00 

Henryk Duszyński-Karabasz
Bydgoszcz 2022
ISBN 978-83-8018-500-5
ISBN 978-83-8018 -501-2 (e-book)
s. 322, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: ebook ibuk.pl

Monografia stanowi istotny wkład do rozwoju wiedzy z zakresu słowiańskiej antroponimii historycznej. Wartość pracy wyraża się w warstwie zarówno faktograficznej, jak i metodologicznej. Po pierwsze: wprowadza w obieg naukowy historyczne nazwy osobowe wydobyte z rosyjskojęzycznych akt metrykalnych parafii prawosławnych na Kujawach Wschodnich i ziemi dobrzyńskiej. Po drugie: przedstawia nową propozycję – opisu nazw osobowych ludności zamieszkałej na historycznym pograniczu kulturowym (odzwierciedlającym dawną wspólnotę różnowyznaniową i wielonarodowościową).

Spis treści

Opis

Monografia stanowi istotny wkład do rozwoju wiedzy z zakresu słowiańskiej antroponimii historycznej. Wartość pracy wyraża się w warstwie zarówno faktograficznej, jak i metodologicznej. Po pierwsze: wprowadza w obieg naukowy historyczne nazwy osobowe wydobyte z rosyjskojęzycznych akt metrykalnych parafii prawosławnych na Kujawach Wschodnich i ziemi dobrzyńskiej. Po drugie: przedstawia nową propozycję – opisu nazw osobowych ludności zamieszkałej na historycznym pograniczu kulturowym (odzwierciedlającym dawną wspólnotę różnowyznaniową i wielonarodowościową).

fragment recenzji wydawniczej
prof. Feliksa Czyżewskiego

 

Henryk Duszyński-Karabasz – Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt na Wydziale Językoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Magister lingwistyki stosowanej – j. rosyjski z j. niemieckim (UKW), filologii polskiej (UKW) i filologii bałkańskiej (UMK), licencjat etnologii (UMK). Zainteresowania naukowe: onomastyka (antroponimia na pograniczach językowych, toponimia, zoonimia, chrematonimia), glottodydaktyka.