Aktualne problemy prawne działalności gospodarczej

37,80 

Anita Kubanek
Marek Mrówczyński (red.)
Bydgoszcz 2023
ISBN 978-83-8018-567-8
ISBN 978-83-8018-568-5 (e-book)
s. 234, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Działalność gospodarcza może funkcjonować tylko dzięki temu, że obowiązuje prawo. Jednocześnie jako coś zupełnie naturalnego istnieje oczekiwanie, że prawo rzeczywiście zapewni warunki dla właściwego i efektywnego funkcjonowania biznesu. Niestety, czasy stabilnego prawa nieodwołalnie odeszły w przeszłość, co zresztą wpływa na rozpowszechnianie się wśród przedsiębiorców postaw zachowawczych i ograniczanie przez nich rozwoju swoich przedsiębiorstw. Do tego przepisy, nie tylko wykonawcze, ale również rangi ustawowej, są na bieżąco dostosowywane do chwilowo istniejącego zapotrzebowania, w tym koniunktury politycznej a zjawiska wywołane kryzysem pandemicznym stały się w Polsce przyczyną uchwalenia zmian w przepisach, które już doczekały się miana „największej rewolucji podatkowej od 30 lat”. Dlatego też niniejsze opracowanie koncentruje swoją tematykę przede wszystkim wokół nowych (tj. przyjętych w ostatnich latach) rozwiązań prawnych i nowych trendów w wykładni prawa dotyczącego działalności gospodarczej.

Opis

Niniejsze opracowanie koncentruje swoją tematykę wokół nowych (tj. przyjętych w ostatnich latach) rozwiązań prawnych i nowych trendów w wykładni prawa dotyczącego działalności gospodarczej. (…) te nowe rozwiązania w ustawodawstwie i wykładni prawa wywołane są, z jednej strony, upowszechnianiem się nowoczesnych technologii, z drugiej – potrzebą przeciwdziałania negatywnym zjawiskom w gospodarce (czy to polegającym na naruszaniu lub obchodzeniu prawa przez przedsiębiorców, czy to wynikającym z obiektywnych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych). Tak więc redaktorzy założyli, że w opracowaniu przedstawiona zostanie problematyka doniosła ze względu na swą aktualność, ale jednocześnie świadomie abstrahuje się tu od zagadnień prawnych zagrożonych szybką dezaktualizacją, co w pierwszej kolejności dotyczy ustawodawstwa z zakresu podatków i innych świadczeń publicznoprawnych, tym bardziej że po wspomnianych spektakularnych i kontrowersyjnych zmianach roku 2021 podjęto prace nad dalszymi zmianami ustawodawczymi w tym zakresie. W ramach przyjętych celów badawczych położono nacisk na ocenę obowiązujących regulacji. Jest to ocena przede wszystkim z punktu widzenia ich sprzyjania działalności gospodarczej i jej efektywności, ale też z punktu widzenia celów szerszych – o charakterze ogólnospołecznym. Uwzględniono stan prawny na dzień 15 listopada 2022 r. (ze Wstępu)